Print

 

Pledge of Commitment
October 25, 2016,
Cordillera Administrative Region

Kami, sa Cordillera, ay buong pusong nanunumpa na lumahok at maki-isa sa programa ng MASA MASID o ang Mamamayang Ayaw Sa Anomalya, Mamamayang Ayaw Sa Iligal na Droga.

Kami’y magmamasid, dahil nais naming siguraduhin ang tapat at payapang pamamalakad sa loob at labas ng aming tahanan. Bukod sa pagmamasid sa mga nagaganap sa aming paligid, mayroon din kaming mga responsibilidad na dapat tugunan laban sa mga anomalya at iligal na droga, sapagkat kapahamakan lamang ang idudulot nito sa kapwa namin Pilipino.

Kami’y makikilahok sa pagsasabuhay at pagpapalakas ng bayanihan sa aming komunidad. Pangako namin na magbahagi ng isang matiwasay na pamayanan at ito’y makakamit sa pagbuo ng tiwala at kooperasyon sa aming mga kasapi sa komunidad.

Kami’y makikialam sapagkat nakasalalay sa aming mga kamay ang kinabukasan ng aming bansang Pilipinas. Ang kanyang kapakanan ay ang aming tunay na minimithi sapagkat dulot nito ay ang maunlad na pamumuhay ng lahat. Kinakailangang sugpuin ang mga anomalya at iligal na droga na sumisira sa sistema ng tao, ng pamilyang Pilipino, at ng komunidad.

Lahat ng ito’y para sa maayos at epektibong pagpapatupad ng programang MASA MASID.

Nawa’y gabayan kami ng Poong Maykapal.